តាកែវ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម ឣ៊ូច ភា ឣភិបាល នៃគណ:ឣភិបាលខេត្តតាកែវ រួមនិង លោកឣភិបាលរងខេត្ត លោកនាយករដ្ឋបាល ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល លោកឣភិបាលក្រុង ស្រុក និងកងកម្លាំងទាំងបីប្រភេទ ឣញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមរយៈ Videos Conference ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំ គណ:កម្មការឣន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ស្ដីពីការពិភាក្សារៀបចំគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ករណីមានឆ្លងរាតត្បាតទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍ ក្រោមឣធិបតីភាព ឯកឧត្ដម សាស្រ្តាចារ្យ ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានគណ:កម្មការឣន្តរក្រសួងដើម្បី ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយកិច្ចប្រជុំVideoនេះដែររៀបចំឡើងនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តតាកែវ ៕