អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុង រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ទស្សនទាននៃការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះម៉ាក គឺម៉ាកសមូហភាព ម៉ាកវិញ្ញាតកម្ម និងម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ - គេហទំព័រ សន្តិភាពថ្មី

Breaking

Tuesday, May 3, 2022

អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុង រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ទស្សនទាននៃការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះម៉ាក គឺម៉ាកសមូហភាព ម៉ាកវិញ្ញាតកម្ម និងម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ

នាថ្ងៃអង្គារទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ បណ្ឌិត អ៊ុក ភ័ក្ត្រា អភិបាលរងខេត្ត តំណាងលោកជំទាវ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតី ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ទស្សនទាននៃការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះម៉ាក (ម៉ាកសមូហភាព ម៉ាកវិញ្ញាតកម្ម និងម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ)។

គោលបំណងនៃការរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយរួមមាន៖                                                        

១-ផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងសាធារណៈ ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្តីពីម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ ច្បាប់ស្តីពី ម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា                             

២-នីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យស្នើសូមចុះបញ្ជីការពារម៉ាក (ម៉ាកសមូហភាព ម៉ាកវិញ្ញាតកម្ម និងម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ)                                        


៣-កំណត់អំពីផលិតផលសក្តានុពលក្នុងខេត្តកោះកុង ដើម្បីរៀបចំ កសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាម៉ាកសមូហភាព ម៉ាកវិញ្ញាតកម្ម ឬម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញប្រចាំខេត្តកោះកុង និង


៤-ពង្រឹងសមត្ថ ភាពអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងបង្ក្រាបសកម្មភាពរំលោភបំពាននឹងច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា៕ 

No comments:

Post a Comment

Pages