ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ នៅខេត្តរតនគិរី បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយក្រោមការឃ្លាំមើលពីអង្គការសង្គមសុីវិលចំនួន៨ - គេហទំព័រ សន្តិភាពថ្មី

Breaking

Monday, June 6, 2022

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ នៅខេត្តរតនគិរី បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយក្រោមការឃ្លាំមើលពីអង្គការសង្គមសុីវិលចំនួន៨

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់​ អាណត្តិទី៥ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការហើយនៅថ្ងៃទី៥​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២២​ នៅទូទាំងប្រទេស។​ ដោយឡែកនៅខេត្តរតនគិរី​ មិនខុសគ្នាតាមបណ្តាខេត្តរាជធានីទាំង២៥នោះដែរ។​ 


ចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកនៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងអស់បានបើកទ្វារអោយប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅបោះឆ្នោតក្រោមការឃ្លាំមើលពីអង្គការសមាគមចំនួន៨។​ ប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ជើញមកយ៉ាងត្រៀបត្រាដោយតម្រង់ជួរយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយតាមការិយាល័យនីមួយៗ​ ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងដោយផ្ទាល់របស់ខ្លួន ដើម្បីដឹកនាំ និងអភិវឌ្ឍ​ ភូមិ ឃុំ សង្កាត់​ របស់ខ្លួនឲ្យបានស្គាល់ការរីកចម្រើនទៅមុខបន្ថែមទៀត ស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស ។


សូមបញ្ជាក់ថាខេត្តរតនគិរីមានចំនួន ៥០ ឃុំ/សង្កាត់។ មានគណបក្សនយោបាយចំនួន ៦ បានដាក់បេក្ខជនរបស់ខ្លួន សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់  អាណត្តិទី ៥ នាថ្ងៃទី៥​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២២ រួមមាន ៖

១. គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះបញ្ជីបេក្ខជន ៥០ ឃុំសង្កាត់​ និងបានចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយសរុបចំនួន ៥៧៤នាក់​ ស្រី ៨៧នាក់។

២. គណបក្សភ្លើងទៀន ចុះឈ្មោះបញ្ជីបេក្ខជន ៤២ ឃុំ/សង្កាត់ និងបានចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយសរុបចំនួន ៣២២នាក់​ ស្រី ៦៦នាក់។

៣. គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ ចុះបញ្ជីបេក្ខជន១៤ ឃុំ/សង្កាត់ និងបានចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយសរុបចំនួន ៤១នាក់​ ស្រី ១៨នាក់។

៤. គណបក្សហ៊្វុនសុិនបុិច ចុះបញ្ជីបេក្ខជន៤ ឃុំ/សង្កាត់ និងបានចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយសរុបចំនួន ៩នាក់​ ស្រី០នាក់។ 

៥. គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន បានចុះបញ្ជីបេក្ខជន ៣ ឃុំ/សង្កាត់ និងបានចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយសរុបចំនួន ២៦នាក់​ ស្រី ២នាក់។

៦. គណបក្សជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានចុះបញ្ជីបេក្ខជន១ ឃុំ/សង្កាត់ និងពុំបានដាក់ភ្នាក់ងារនោះទេ។


នៅទូទាំងខេត្តរតនគិរីមានការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន ២៨៧ការិយាល័យ និងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចំនួន ១០៩,៤៨៤ នាក់៕

 

No comments:

Post a Comment

Pages