វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ នៅស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ - គេហទំព័រ សន្តិភាពថ្មី

Breaking

Thursday, November 23, 2023

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ នៅស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ

ព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម កែវ ឡាយ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងលោក ឯម ភាព អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញបើកវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ នៅស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកា ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត លោកនាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត លោកអភិបាលស្រុក លោក លោកស្រីជាមេឃុំ សមាជិក សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងប្រជាពលរដ្ឋ។

    

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ នៅស្រុកស្ទឹងហាវ មានសំណួរ និងសំណូមពរសរុបចំនួន ២៥នាក់ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងដោយផ្ទាល់ជាសំណួរ និងសំណូមពរចំនួន ០៦នាក់ និងលើកតាមរយៈសំបុត្រមានចំនួន ១៩សំបុត្រ។


ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តម កែវ ឡាយ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត បានធ្វើការឆ្លើយតបនឹងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្តងមួយៗ ដើម្បីដោះស្រាយឱ្យមានតម្លាភាព គណនេយ្យភាព ឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ម្យ៉ាងទៀតវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត មានគោលបំណង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងគណៈអភិបាលខេត្ត ព្រមទាំងលទ្ធផលដែលសម្រេចបានសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋបាលខេត្តតាមរយៈការអនុវត្តនូវសកម្មភាពនានា​ និងធ្វើការពិភាក្សា ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីរកនូវបញ្ហាអាទិភាពសំខាន់ៗ​សម្រាប់យកទៅធ្វើការពិចារណា​ ដោះស្រាយ និងអនុវត្តបន្តក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត។


 

No comments:

Post a Comment

Pages